AIS- produkter beregnet for Norge

I korte trekk er AIS (Automatic Identification System) et tiltak for å styrke sjøsikkerheten og beredskapen i norske farvann. Ved siden av å overvåke skipstrafikken, avdekker AIS avvik i kombinasjon med at den gir myndighetene mulighet til å iverksette nødvendige tiltak raskere for å redusere risikoen for skipsulykker.

Hos oss i Fastrack AS finner du et rikelig utvalg av smarte enheter utstyrt med AIS og passer for fagfolk med behov for navigasjons-, søke-, merke-, og nødutstyr for ferdsel og arbeid på vann.

Siden vår oppstart har vi hatt et kontinuerlig fokus på kvalitet da AIS-produktene må fungere optimalt til enhver tid. For myndigheter gir AIS et kontinuerlig oppdatert og komplett trafikkbilde som danner et godt grunnlag for oppfølging fra sjøtrafikksentraltjenesten eller søk- og redningstjenester.

Hos oss finner du følgende AIS-produkter

  • Sporingssystemer
  • Navigasjons betjeningsenheter
  • AIS-mottakere
  • GPS antenne
  • Radarantenne
  • Ekkoloddmodul
  • Akustiske nise pinger
  • AIS-MOB

Vi er hovedsakelig rettet mot fiskeri, oppdrett og offshore, men har også flere gode forhandlere innenfor lystbåtsegmentet.

Du kan trygt ta kontakt med oss for mer informasjon vedrørende våre AIS-produkter beregnet for Norge.

Andre artikler

AIS-båt søk

LEs mer

AIS- produkter for arbeider med fisk

LEs mer

AIS kartplotter

LEs mer