Vester av mere holdbart materiale for utsatte arbeidssituasjoner – slitesterkt og «wipe clean»

Flyteevne måles i newton (N) For å klassifisere oppdriftsevnen til redningsvester og flytehjelpemidler blir betegnelsen newton (N) brukt. 1 kg = 9,81N. Dette er en indikasjon på oppdrift.

Vekten av kroppen i vann er langt fra vekten på land. Behovet for oppdrift er derfor ikke tilsvarende kroppsvekten i kg. Et produkt med 50N oppdrift er tilstrekkelig til å holde en voksen person flytende.

50N ISO 12402-5 / EN 393 Flytevester, flytejakker og flytedrakter. Gir en loddrett flytestilling. Kun for svømmedyktige, brukes i beskyttede farvann, med hjelp i nærheten.

100N ISO 12402-4 / EN 395 Redningsvester med sikkerhetsfarge og refleks. Skal normalt kunne snu en person til ryggstilling. Personer som ikke kan svømme skal alltid bruke redningsvest.

150N ISO 12402-3 / EN 396 Oppblåsbare redningsvester. Kystfarvann og offshore sammen med klær mot dårlig vær. Egner seg ikke hvis man bruker tungt verktøy eller utstyr.

275N ISO 12402-2 / EN 399 Oppblåsbare redningsvester til bruk offshore, skip og industri med ekstreme forhold. Kan brukes sammen med solide verneklær, de fleste overlevingsdrakter og sikkerhetssele.

PRODUKTER - bilder

GODKJENNINGER

CE (Communauté Européenne) Det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.

CEN (The Committee of European Norms) Etablerer standarder for varer som omsettes i medlemslandene, herunder ISO- og EN-godkjennelsene.

Produkter

 WORKER 50N - Flame retardant

WORKER 50N - Flame retardant

Arbeidsvest med sertifisering CE ISO 12402-5 50N.

Les mer
 WORKER 50N - Wipe clean

WORKER 50N - Wipe clean

Arbeidsvest med sertifisering CE ISO 12402-5 50N.

Les mer
PROFF OPPBLÅSBAR REDNINGSVEST - 180N 2 typer

PROFF OPPBLÅSBAR REDNINGSVEST - 180N 2 typer

Arbeidsvest med sertifisering CE ISO 12402-3 180N.

Les mer
 REDNINGSVEST/JAKKE - "ALLVÆRS" - 165N

REDNINGSVEST/JAKKE - "ALLVÆRS" - 165N

Integrert oppblåsbar blære (redningsvest) - 165N.

Les mer
PROFF OPPBLÅSBAR REDNINGSVEST - 300N 2 typer

PROFF OPPBLÅSBAR REDNINGSVEST - 300N 2 typer

Besto oppblåsbare 300N er en ergonomisk offshore arbeidsjakke.

Les mer