NAVIONICS - 49XG

NAVIONICS - 49XG

Navionics+ leveres på micro-SD brikke med tilhørende SD adapterbrikke.

Grunnkartet i Navionics+ er veldig likt de vanlige papirkartene, både i klarhet og detaljrikdom.

SonarCharts - et ekstra detaljert kartlag over havbunnen, som også er veldig gunstig ved f.eks. fisking.

Community Edits. «Lokal» informasjon som er lagt inn av brukere - eksempelvis bøyer, lys, umerkede steiner og annen navigasjonsrelatert informasjon.

Man velger selv om man vil benytte SonarCharts- og Community Edits- informasjon ved bruk av Navionics+ kartbrikke.

Navionics+ inneholder også havnekart og informasjon om tidevann og strøm.

44XG – Østersjøen (Norge fra svenskegrensen til Kristiansand, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Latvia, Polen & nord-østre Tyskland)

45XG – Skagerrak & Kattegat (Norge sør for Trondheim, Danmark, Sveriges vestkyst og østkyst til Åland & Nord-Tyskland)

49XG – Norge (Norge, Svalbard, Bjørnøya & Jan Mayen)

Har du noen spørsmål?

Vi er alltid tilgjengelig og svarer våre kunder innen kort tid.