Hjem

A20004 - easyAtoN

A20004 - easyAtoN

AIS - NAVIGASJONSMERKING av oppdrettsanlegg

AtoN står for Aids to Navigation og er tradisjonelt et fysisk sjømerke som varsler sjøfarende om farer og hindringer til sjøs.

Et virtuelt AtoN er en digital synliggjøring av et hindereller en fare til sjøs. Sjømerket er kun synlig i digital form, eksempelvis på en kartplotter om bord i fartøy, og det eksisterer ikke fysisk.

• Opptil 30 virtuell navigasjonsmerker
    - marker flere anlegg med samme enhet
• Godkjent og godkjennes av Kystverket
• Kystverket og Telenor Kystradio utsteder mmsi nummer
• Monteres på land eller på flåte
• 12 / 24VDC
• LED status indikering
• IP67
• Intern GPS (72 kanals GNSS-mottaker)
• FATDMA / RATDMA (velges ved programmering)
• 10-25nm rekkevidde
• Produseres i Tyskland

Hvorfor investere i easyAtoN?

  • Forhindre skade på oppdrettsanlegget
  • Hindre rømming av fisk
  • Sikkerhet
  • Systemet er driftsikkert og vedlikeholdsfritt.
  • Pålegg om merking fra Kystverket.

For oss i Fastrack AS er kvalitet et viktig nøkkelord - nettopp for å kunne tilby gode produkter som tåler røffe arbeidsforhold i det norske klimaet. Siden vår oppstart har vi hjulpet en rekke fiskerier og oppdrettsanlegg med AtoN.

"4.2 Søknad AtoN

Søknad om etablering av en AIS navigasjonsinnretning skal sendes til Kystverket. Søknad må tilfredsstille kriterier fastsatt i § 4 i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Det er Kystverket ved aktuelt regionskontor som skal behandle søknaden i første instans."

- Ref; Retningslinjer for AIS navigasjonsinnretninger for merking av navigasjonsinnretninger, akvakulturanlegg, innretninger i petroleumsvirksomheten og innretninger for produksjon av fornybar energi mv. - Kystverket 2019"

SØKNADSSKJEMA - KYSTVERKET

Ved etablering av A20004 - easyAtoN vil Fastrack AS stå for / være behjelpelige med alle nødvendige søknader til Kystverket.

Har du noen spørsmål?

Vi er alltid tilgjengelig og svarer våre kunder innen kort tid.